DUYURULAR
Müstakil Parsel Satış Listesi

İLAN

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçemiz M.Paşa (Y.Kent) mahallesinde bulunan aşağıda listelenmiş mahalle, pafta, ada, parsel numarası, alan, imar durumu,  muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli yazılı, 1 adet imar parseli satışa çıkarılmıştır.

İhale, Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda Güzeller Mahallesi, Bahar Caddesi, No:1 Gebze adresinde Gebze Belediyesi Ana Hizmet Binası 3. Katta bulunan Belediye Encümeni Toplantı salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 36. Maddesi kapsamında kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.

 

MÜSTAKİL PARSEL SATIŞ LİSTESİ

 

 

Sıra No 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Günü

Saat

1

M.Paşa (Y.Kent)

G22B19A3C

4808

1

6199.61

Ticaret Alanı-1.80 E- 6 Kat

21.698.635,00 TL

650.959,05 TL

22.10.2018

15:30

 

İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

 1. İsteklilerde aranacak belgeler
 1. GERÇEK KİŞİLERDEN
 1. Teklif Mektubu (İmzalı)
 2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
 3. İhale dosya bedeli makbuzu
 4. İkametgâh Belgesi
 5. Nüfus cüzdan sureti
 6. Noter tasdikli imza beyannamesi
 7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi
 8. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
 9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

 

 1. TÜZEL KİŞİLERDEN
 1. Teklif Mektubu (İmzalı ve kaşeli)
 2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
 3. İhale dosya bedeli makbuzu
 4. Tebligat için adres beyanı
 5. İhale yılına ait Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğü, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü veya ilgili makamdan) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 6. Noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri
 7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi
 8. Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
 9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi
 10. Ticaret Sicil Gazetesi

 

 1. İhaleye ait dosya 1.000,00 TL bedelle Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
 2. Muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.
 3. İstekliler, şartname ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü saat 14:00’a kadar, Gebze Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır).
 4. İhale bedelinin tamamı peşin olarak ödenecek ve bu bedel üzerinden ihale karar pulu alınacaktır.
 5. Tapu devrini almak için satışa konu belediyeye ait parsel kredi almak amacıyla gösterilemez.
 6. İhale Komisyonu mahiyetinde olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu,  2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur. 

 

İLAN OLUNUR      

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI


04
E-BELEDİYE HİZMETLERİMİZ
E-Belediye Hizmetlerimiz ile Online İşlemlerinizi Gerçekleştirebilirsiniz.
Bilgi Edinme
Hava Durumu
Stratejik Planlama
Doküman Yönetimi
Hizmet Standartları
ÇALIŞMALARIMIZDAN HABERDAR OLUN
Belediyemizin çalışmalarından
haberdar olmak için
bilgilerinizi bizimle paylaşın.
MOBİL UYGULAMALARIMIZ
BELEDİYEMİZ İLETİŞİM
444 5 041
bilgi@gebze.bel.tr
Güzeller Mh.Bahar Cd.No:1-41400
Gebze/KOCAELİ
BELEDİYEMİZİ TAKİP EDİN
©2014 Gebze Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm Hakları Saklıdır. Yazılım K7